הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

חלוקת מים בחירום

לכל הישובים יש גרורי מים לחירום. חלקם נמצאים ביישובים עצמם וחלקם בימ''ח המועצה, ויועברו ליישובים בזמן חירום.

נקודות החלוקה נקבעות ע''י הישוב עצמו, בדרך כלל המגמה היא במרכז הישוב.