הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מה זה צח"י

צוות מתנדבים פעילים, תושבי הישוב שעברו הכשרה בסיסית על מנת להוות צוות התערבות וסיוע ישובי במצבי חירום ומשבר.

צוות לכל יישוב

 • הרכב הצוות: יו"ר וסגן, מרכז מידע, חינוך, רווחה, בריאות, ביטחון, לוגיסטיקה, דובר/ת.
 • מבנה משולב- שבעלי תפקידים ומתנדבים
 • עו"ס ישוב מלווה כל צוות
 • הכשרה תרגול ולמידה רוחבית.
 • למידה מאירועי אמת וניהול הידע.

מניסיון

 • תגובה מהירה ויעילה בעת קבלת התראה או עם התרחשותו של אירוע חירום עשויה לשנות את התוצאות ולצמצם באופן משמעותי את חומרתן.
 • צוות הצח"י אינו רק למקרי מלחמה או רעידת אדמה. רב הפעילות היא דווקא סביב אירועים קטנים יותר: שריפה, נעדר מהישוב, הפסקת חשמל ממושכת...
 • צוות חרום יישובי מתורגל, נותן לתושבים תחושת בטחון/חוסן גם בשגרה.
 • צוות חרום יכול בדרכים יצירתיות לתרגל את האוכלוסייה.(דוגמא גזית)
 • צוות חרום יישובי חייב להכיר את משאבי המועצה ולעבוד בשיתוף פעולה (נוהל חרום מועצה)
 • יש חשיבות גדולה להכרות ולקשר בחרום עם יישובים סמוכים לצורך שיתופי פעולה.
 • יש חשיבות גדולה למינוי דובר ליישוב . השימוש בשנים האחרונות בתקשורת הוא עצום.
 • תיק צח"י יישובי, חייב להיות מעודכן אצל כל המנהלים בישוב.
 • הכשרות ותרגול הם תנאי הכרחי לפעילות יעילה של היישוב.