הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

תפקיד צוות צח"י בחרום

  • סיוע פיזי ותמיכה נפשית בפרטים וקהילות.
  • טיפול באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.
  • מסירת מידע לציבור.
  • אספקת מים במקרים של תקלות וכשלים במערכת המים.
  • אספקת מזון לתושבים הנאלצים לשהות במקלטים ולאוכלוסיות מיוחדות שאינן מסוגלות לדאוג לעצמן.
  • וידוא אספקת שירותים חיוניים לתושבי הרשות - גם שירותים הניתנים על-ידי גורמים ממלכתיים.
  • טיפול בתשתיות חיוניות. פתיחת דרכים ותיקון כבישים במרחב הישוב
  • טיפול בחללים ובמשפחותיהם