הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

ביטוח מתנדבים

ביטוח המתנדבים הינו על פי חוק:
חוק הביטוח הלאומי (תקנות הביטוח הלאומי תשל"ח 1978). החוק כולל ביטוח מפני נזקי גוף שעלולים להיגרם למתנדב בפעילות ההתנדבות, הכנתה, בדרך אליה ובחזרה ממנה .

טופס רישום המתנדב ומספר הזהות שלו, מהווה את "פוליסת הביטוח" של המתנדב ובלעדיו לא יינתן כיסוי ביטוחי.

הביטוח כולל:
הכנת הפעולה ההתנדבותית (כולל עבודת הכנה משרדית, יזום, ארגון וכיו"ב)
הגעה למקום ההתנדבות וחזרה ממנו.
האמור לעיל כולל גם הסעת מטופלים או חלוקת מזון וציוד ובלבד שעונה על המטרות שיש בהם תועלת לאומית או ציבורית.
פעולת ההתנדבות עצמה (הנכללת ברשימת הפעולות המוכרות.
פעולות נלוות להתנדבות כגון הכשרות, הדרכות, ימי עיון, טיולים ומסיבות נכללות בגדר הכיסוי הביטוחי ככל שיוכח שהפעולה קשורה להתנדבות מטעם הגורם המפנה.
בחירום - כלל הפעולות הקשורות בהכנה לחירום (גם אם מועד החירום אינו קרוב) הפעולות הנכללות: הכשרה, הדרכה, אימון, תרגול, תגמול, הוקרה וכו'.