הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מקלטים - ה-כ

ישוב

מס' מועצה

מס' יישוב

שם המקלט

מוסד חינוכי

שטח

סוג

שימוש

הושעיה

331

6

1

 

9

תת קרקעי

רגיל

הושעיה

332

1

מיצפור

 

50

עילי

דו תכליתי

הושעיה

333

2

2

 

9

עילי

רגיל

הושעיה

334

3

3

 

9

עילי

רגיל

הושעיה

335

4

4

 

9

עילי

רגיל

הושעיה

336

5

5

 

9

עילי

דו תכליתי

הושעיה

391

11

11

 

25

עילי

דו תכליתי

הושעיה

392

10

10

 

70

תת קרקעי

רגיל

הושעיה

393

9

גן ילדים

 

9

עילי

דו תכליתי

הושעיה

394

8

גן ילדים

 

9

עילי

דו תכליתי

הושעיה

395

7

מעון

 

12

עילי

דו תכליתי

הושעיה

452

1

בי"ס הושעיה 1

נתיב

80

עילי

דו תכליתי

הושעיה

453

2

בי"ס הושעיה 2

נתיב

80

עילי

דו תכליתי

היוגב

253

3

זמל

 

9

עילי

רגיל

היוגב

254

2

גנון

 

9

תת קרקעי

רגיל

היוגב

255

16

גלעד

 

9

תת קרקעי

רגיל

היוגב

256

15

הלפנד

 

9

תת קרקעי

רגיל

היוגב

257

13

פז

 

18

תת קרקעי

רגיל

היוגב

258

8

חפר

 

25

תת קרקעי

רגיל

היוגב

259

9

דרך

 

9

תת קרקעי

רגיל

היוגב

260

10

בר און

 

9

תת קרקעי

רגיל

היוגב

261

12

בן עזרא

 

9

תת קרקעי

רגיל

היוגב

262

7

מרפאה

 

75

תת קרקעי

דו תכליתי

היוגב

263

6

בר סלע

 

30

תת קרקעי

רגיל

היוגב

264

5

דביר

 

9

תת קרקעי

רגיל

היוגב

265

11

לביא

 

15

תת קרקעי

רגיל

היוגב

266

17

גן 1

 

11

עילי

רגיל

היוגב

267

18

גן 2

 

11

עילי

רגיל

היוגב

268

19

מפקדה

 

22

תת קרקעי

רגיל

היוגב

269

4

גזית

 

30

תת קרקעי

רגיל

היוגב

270

1

אמנון

 

9

עילי

רגיל

היוגב

271

14

הלפרין

 

9

עילי

רגיל

הסוללים

66

1

כפיר

 

25

תת קרקעי

דו תכליתי

הסוללים

67

2

גיל הרך

 

25

תת קרקעי

רגיל

הסוללים

68

0

מפקדה

 

15

תת קרקעי

רגיל

הסוללים

69

6

שכ' חדשה

 

40

עילי

דו תכליתי

הסוללים

70

5

בית ספר

 

25

תת קרקעי

רגיל

הסוללים

71

4

בטיט

 

25

תת קרקעי

רגיל

הסוללים

72

3

גן ילדים

 

25

תת קרקעי

רגיל

הסוללים

73

7

מועדון צעירים

 

100

עילי

דו תכליתי

הסוללים

74

8

לינרו

 

16

עילי

דו תכליתי

הסוללים

75

9

מדגרה

 

16

עילי

דו תכליתי

הרדוף

384

7

7

 

20

עילי

רגיל

הרדוף

385

6

6

 

20

עילי

רגיל

הרדוף

386

5

5

 

20

עילי

רגיל

הרדוף

387

4

4

 

20

עילי

רגיל

הרדוף

388

3

3

 

20

עילי

רגיל

הרדוף

389

2

2

 

9

עילי

רגיל

הרדוף

390

1

1

 

9

עילי

רגיל

חנתון

76

1

ליד נשקיה

 

9

תת קרקעי

רגיל

חנתון

77

2

ליד אבי

 

9

עילי

דו תכליתי

חנתון

78

3

נוי

 

9

עילי

רגיל

חנתון

79

4

בית תינוקות

 

12

עילי

דו תכליתי

חנתון

80

5

מוסיקה

 

12

עילי

דו תכליתי

חנתון

397

7

7

 

12

עילי

דו תכליתי

חנתון

398

6

6

 

9

עילי

דו תכליתי

יפעת

81

2

ילדים

 

71

תת קרקעי

רגיל

יפעת

82

4

תינוקות

 

75

תת קרקעי

רגיל

יפעת

83

5

מחסה

 

25

תת קרקעי

רגיל

יפעת

84

6

6

 

46

תת קרקעי

רגיל

יפעת

85

7

7

 

73

תת קרקעי

רגיל

יפעת

86

8

8

 

46

תת קרקעי

רגיל

יפעת

87

10

מחסה

 

25

תת קרקעי

רגיל

יפעת

88

11

11

 

119

תת קרקעי

רגיל

יפעת

89

13