הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מקלטים - מ-נ

ישוב

מס' מועצה

מס' יישוב

שם המקלט

מוסד חינוכי

שטח

סוג

שימוש

מועצה 1

439

1

סב-יום

 

50

עילי

דו תכליתי

מועצה 1

442

1

מט"י

 

50

תת קרקעי

דו תכליתי

מועצה 1

443

1

מכללה

 

50

עילי

דו תכליתי

מועצה 1

447

1

שחק

 

25

עילי

דו תכליתי

מועצה 1

448

2

שחק

 

25

עילי

דו תכליתי

מועצה 1

449

3

מכללה/סטודנט

 

75

עילי

דו תכליתי

מועצה 1

451

4

אולפנא

 

50

עילי

דו תכליתי

מזרע

134

1

חדר כושר

 

50

תת קרקעי

רגיל

מזרע

135

2

2

 

50

תת קרקעי

רגיל

מזרע

136

3

3

 

100

תת קרקעי

רגיל

מזרע

137

4

4

 

25

תת קרקעי

רגיל

מזרע

138

5

5

 

25

תת קרקעי

רגיל

מזרע

139

6

6

 

25

תת קרקעי

רגיל

מזרע

140

7

7

 

50

תת קרקעי

רגיל

מזרע

141

8

8

 

25

תת קרקעי

רגיל

מזרע

142

9

9

 

25

תת קרקעי

רגיל

מזרע

143

10

10

 

25

תת קרקעי

רגיל

מזרע

144

11

11

 

25

תת קרקעי

רגיל

מזרע

145

12

12

 

75

תת קרקעי

רגיל

מזרע

146

13

מחסה א'

 

20

תת קרקעי

רגיל

מזרע

147

14

מחסה ב'

 

20

תת קרקעי

רגיל

מזרע

148

15

מרפאה

 

30

תת קרקעי

רגיל

מזרע

484

16

שכ' צפונית

 

25

תת קרקעי

רגיל

מפעלי העמק

444

1

מפעלי העמק

 

25

עילי

רגיל

מפעלי העמק

445

2

מפעל העמק

 

25

עילי

רגיל

מפעלי העמק

446

3

מפעלי העמק

 

25

עילי

רגיל

מרחביה מושב

167

1

1

 

9

עילי

רגיל

מרחביה מושב

168

2

2

 

30

תת קרקעי

רגיל

מרחביה מושב

169

3

3

 

9

עילי

רגיל

מרחביה מושב

170

4

4

 

14

תת קרקעי

רגיל

מרחביה מושב

171

5

הדר

 

14

תת קרקעי

רגיל

מרחביה מושב

172

6

6

 

9

עילי

רגיל

מרחביה מושב

173

7

7

 

25

תת קרקעי

רגיל

מרחביה מושב

174

8

8

 

9

עילי

רגיל

מרחביה מושב

175

9

גן ילדים

 

9

עילי

רגיל

מרחביה מושב

176

0

מחסה מקושט

 

15

תת קרקעי

רגיל

מרחביה קבוץ

149

15

חדש

 

50

עילי

דו תכליתי

מרחביה קבוץ

150

6

מרפאה

 

60

תת קרקעי

רגיל

מרחביה קבוץ

151

8

פעוטון

 

40

תת קרקעי

רגיל

מרחביה קבוץ

152

12

ספריה

 

54

תת קרקעי

רגיל

מרחביה קבוץ

153

7

וידאו

 

70

תת קרקעי

רגיל

מרחביה קבוץ

154

9

בי"ס ישן

 

70

תת קרקעי

רגיל

מרחביה קבוץ

155

10

ביס חדש

 

50

עילי

דו תכליתי

מרחביה קבוץ

156

11

גנים

 

35

תת קרקעי

רגיל

מרחביה קבוץ

157

13

ח. אוכל

 

265

עילי

רגיל

מרחביה קבוץ

158

14

שכ.פת.חדש

 

35

תת קרקעי

דו תכליתי

מרחביה קבוץ

159

0

שכ.מבוגרים

 

35

עילי

דו תכליתי

מרחביה קבוץ

160

5

ותיקים

 

35

תת קרקעי

דו תכליתי

מרחביה קבוץ

161

3

אסבסטונים

 

12

עילי

רגיל

מרחביה קבוץ

162

2

אסבסטונים

 

12

עילי

רגיל

מרחביה קבוץ

163

4

מוסד

 

70

תת קרקעי

דו תכליתי

מרחביה קבוץ

164

16

פלסים

 

30

עילי

דו תכליתי

מרחביה קבוץ

165

0

ליד הגבעה

 

25

תת קרקעי

רגיל

מרחביה קבוץ

166

1

ליד הדפוס

 

50

עילי

דו תכליתי

נהלל

177

6

פרוידננברג

 

36

תת קרקעי

רגיל

נהלל

178

5

שטוק

 

35

תת קרקעי

רגיל

נהלל

179

4

נרתקין

 

9

תת קרקעי

רגיל

נהלל

180

3

שחר

 

35

תת קרקעי

רגיל

נהלל

181

2

דניאלי

 

9

תת קרקעי

רגיל

נהלל

182

1

אגדי

 

35

תת קרקעי

רגיל

נהלל

183

10

סיון

 

9

תת קרקעי

רגיל

נהלל

184

11

כהן

 

36

תת קרקעי

רגיל

נהלל

185

9

כדורסל

 

36

תת קרקעי

רגיל

נהלל

186

8

זאביק

 

36

תת קרקעי

רגיל

נהלל

187

7