הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מקלטים ע-ת

ישוב

מס' מועצה

מס' יישוב

שם המקלט

מוסד חינוכי

שטח

סוג

שימוש

עדי

337

1

1

 

25

עילי

דו תכליתי

עדי

338

2

2

 

25

עילי

דו תכליתי

עדי

339

3

3

 

25

עילי

דו תכליתי

עדי

340

4

4

 

25

עילי

דו תכליתי

עדי

341

5

5

 

9

תת קרקעי

רגיל

עדי

383

6

6

 

25

עילי

דו תכליתי

עין דור

408

1

1

 

50

תת קרקעי

רגיל

עין דור

409

2

2

 

50

תת קרקעי

רגיל

עין דור

410

3

3

 

25

תת קרקעי

רגיל

עין דור

411

4

4

 

25

תת קרקעי

רגיל

עין דור

412

5

5

 

25

תת קרקעי

רגיל

עין דור

413

6

6

 

25

תת קרקעי

רגיל

עין דור

414

7

7

 

25

תת קרקעי

רגיל

עין דור

415

8

8

 

25

עילי

רגיל

עין דור

416

9

9

 

50

תת קרקעי

רגיל

עין דור

417

10

10

 

25

תת קרקעי

רגיל

עין דור

418

11

11

 

25

תת קרקעי

רגיל

עין דור

419

12

12

 

50

תת קרקעי

רגיל

עין דור

420

13

13

 

25

תת קרקעי

רגיל

עין דור

421

14

14

 

25

תת קרקעי

רגיל

עין דור

422

15

15

 

25

תת קרקעי

רגיל

עין דור

423

16

16

 

25

תת קרקעי

רגיל

עין דור

424

17

17

 

25

תת קרקעי

רגיל

עין דור

426

18

18

 

25

תת קרקעי

רגיל

עין דור

427

19

19

 

50

תת קרקעי

רגיל

עין דור

428

20

20

 

50

תת קרקעי

רגיל

ציפורי

191

1

צירקס

 

12

תת קרקעי

רגיל

ציפורי

192

2

קטלן

 

12

תת קרקעי

רגיל

ציפורי

193

3

טוביה

 

12

תת קרקעי

רגיל

ציפורי

194

4

ניצן

 

12

תת קרקעי

רגיל

ציפורי

195

5

דניאל

 

12

תת קרקעי

רגיל

ציפורי

196

6

זילברמן

 

30

תת קרקעי

רגיל

ציפורי

197

7

סטל

 

12

תת קרקעי

רגיל

ציפורי

198

8

שמואלי

 

12

תת קרקעי

רגיל

ציפורי

199

9

צרנר

 

30

עילי

רגיל

ציפורי

200

10

סגל

 

12

תת קרקעי

רגיל

ציפורי

201

11

דגל אודי

 

6

תת קרקעי

רגיל

ציפורי

202

12

חמ"ל מרפאה

 

25

תת קרקעי

רגיל

רמת דוד

203

1

1

 

25

תת קרקעי

רגיל

רמת דוד

204

2

2

 

25

תת קרקעי

רגיל

רמת דוד

205

3

3

 

50

תת קרקעי

רגיל

רמת דוד

206

4

4

 

20

תת קרקעי

רגיל

רמת דוד

207

5

קשישים

 

50

עילי

דו תכליתי

רמת דוד

208

6

סטלה

 

25

תת קרקעי

רגיל

רמת דוד

209

7

7

 

50

תת קרקעי

רגיל

רמת דוד

210

8

יד לבני

 

50

תת קרקעי

דו תכליתי

רמת דוד

211

9

מרכזון

 

25

תת קרקעי

רגיל

רמת דוד

212

11

מפעל מתכת

 

50

עילי

רגיל

רמת דוד

213

12

צריף ירוק

 

25

תת קרקעי

רגיל

רמת דוד

214

10

אולפן

 

20

תת קרקעי

רגיל

רמת דוד

215

14

ספריה

 

25

תת קרקעי

רגיל

רמת דוד

216

15

מפקדה

 

25

תת קרקעי

רגיל

רמת דוד

342

1

בי"ס קישון

קישון

20

עילי

דו תכליתי

רמת דוד

343

2

בי"ס קישון

קישון

9

עילי

רגיל

רמת דוד

344

3

בי"ס קישון

קישון

12

עילי

דו תכליתי

רמת דוד

345

4

בי"ס קישון

קישון

50

עילי

דו תכליתי

שדה יעקב

250

1

תקות יעקב חדש

תקוות יעקב

40

תת קרקעי

רגיל

שדה יעקב

251

2

תקות יעקב מרכזי

תקוות יעקב

75

תת קרקעי

רגיל

שדה יעקב

252

3

תקות יעקב קטן

תקוות יעקב

25

תת קרקעי

רגיל

שדה יעקב

356

3

מרפאה נוה עמיאל

נוה עמיאל

10

תת קרקעי

רגיל

שדה יעקב

357

2

נוה עמיאל

נוה עמיאל

50

תת קרקעי

רגיל

שדה יעקב

358

1

נוה עמיאל

נוה עמיאל

50

תת קרקעי

רגיל

שדה יעקב

359

4

מרכזי נוה עמיאל

נוה עמיאל

50

תת קרקעי

רגיל

שדה יעקב

360

5

בי"ס נוה עמיאל

נוה עמיאל

25

תת קרקעי

רגיל

שדה יעקב

401

1