הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מידע לחקלאים (בע"ח)

מצבי חירום שונים עלולים להתרחש ללא התראה. לדוגמא אנו עדים בתקופה האחרונה לאירועים מסוג זה כגון: רעידות אדמה, אירועי שריפה קיצוניים (שרפות בכרמל, שריפה על רקע בטחוני בגבול עזה וזליגות של טילים באזור הצפון).
אירועים אלו עלולים להתרחש באופן נקודתי או כאירוע כלל ארצי שיפגעו בתשתיות של הולכת מים, חשמל, פגיעה ברכוש ונפש, נזק כבד לבע"ח, שריפה נרחבת של שטחי מרעה או שטחים חקלאים וכו'.

על פי נתונים שהומצאו למועצה בכנס חירום צפון של משרד החקלאות עולה כי בשעת חירום יתכנו התרחישים הבאים:

• העדר אספקת מים לכ-70-120 רפתות גדולות ודירים.
• העדר אספקת מים לכ -60-90 לולים גדולים.
• מוות של כ-3,000-5,000 פרות ועגלים וכ-9000-15,000 תרנגולות וצאן.
• פציעה של 3,000-4,000 פרות וצאן ו-15,000 תרנגולות.
• קריסה בין 40-50 מכוני חליבה.
• במקרה של רעידת אדמה עלולה להתרחש עלטה למשך שבוע שלם.

מדובר בנזקים כלכליים עצומים במגזר החקלאי.
חשוב לציין כי במקרי חירום אלו תינתן ע"י רשות המים עדיפות אחרונה אם בכלל לאספקת מים לבע"ח. המועצה פועלת ותפעל מול גורמי המדינה לגייס סיוע במשאבים, אך לצערנו בשלב זה אנו לא אנשי בשורות והציפיה היא שהחקלאים יתקדמו ולא ימתינו עד אשר יתארגן הסיוע, ולכן על כל חקלאי להיערך באופן עצמאי לפחות ל-72 שעות לכל תרחיש אפשרי.

זכרו, מדובר ברכושכם ובפרנסתכם.

דוגמאות להערכות:
1. בניית מאגר מים (בנפח שיותאם לגודל המשק) לאספקת מים למשק למשך 72 שעות.
2. גנרטור לשעת חירום להפעלת הציוד החשמלי הקיים.
3. הבטחת אספקת מזון מספקת.

הנחיות נספות ניתן לקבל במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מחוז העמקים - בטל: 04-6489101