הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

תיק צוות חירום

צוות חירום וחוסן יישובי- תיק של משרד הרווחה מאי 2018
צוות חירום וחוסן יישובי- תיק של משרד הרווחה מאי 2018