הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מיצוי זכויות

חברת חשמל

החל מיום א' 15.3.20 ייסגרו משרדי קבלת קהל בכל מרכזי השירות של חברת החשמל.

ניתן לברר מידע ולבצע פעולות בשירות עצמי, באמצעים הבאים:

באפליקציה, באתר האינטרנט, צ'אט באתר, שליחת מסרון למספר 0557000103 ושליחת הודעה אישית בפייסבוק.

 

לשכת התעסוקה

ביום ראשון 15.3.2020 לא תתקיים קבלת קהל בלשכות שירות התעסוקה. אין צורך להתייצב

בלשכת התעסוקה עד להודעה חדשה. תוכנית מעגלי תעסוקה לא תתקיים גם היא. דורשי עבודה

חדשים שנרשמו ללשכה באתר אינם צריכים להגיע ללשכת התעסוקה לצורך תיקוף רישומם.

דורשי עבודה חדשים שלא נרשמו באתר יידרשו לעקוב אחר ההנחיות ולהגיע ללשכות התעסוקה

כשיפתחו לקבלת קהל.

 

לבירורים: ניתן לפנות אל מוקד שירות לקוחות של שירות התעסוקה * 9678

או בצאט בשעות פעילות המוקד 08:00-16:00.

 

אתר שירות התעסוקה:

https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/coronavirusIES.aspx

 

ביטולי טיסות

הנחיות מטעם הרשות להגנת הצרכן על ביטולי טיסות וחופשות בעקבות הקורונה בקישור לאתר הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן:

https://www.gov.il/he/departments/news/cpfta_newsbitulcorona

 

קו חם בנושאי וירוס הקורונה: ניתן להתקשר למספר 1-700-72-52-52 השירות פועל 24 שעות ביממה .

 

ביטול טיסות שנרכשו באתר בחו"ל

עקרונית, ניתן לבטל טיסות היוצאות או נכנסות לישראל בהתאם לדין . יש לנסות ולפנות ישירות לחברת התעופה . נושא הרכישה מאתרים זרים בהחלט מקשה על הביטול , אך ככל שמדובר בביטול בתוך 14 ימים מהרכישה , ונותרו למעלה משבעה ימים שאינם ימי מנוחה, לכאורה, הוראות הדין הישראלי יחולו. יש להעביר דרישה לביטול בכתב. ניתן להפנות פניות למועצה לצרכנות ו / או להגיש תלונה באתר .

 

יחסי עובד- מעביד

מוקד ההסתדרות על משבר הקורונה - שאלות ותשובות על זכויות בעבודה:

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/SohenNesiaot.aspx

 

מוקד מידע טלפוני 2383*

 

דמי אבטלה בחל"ת

למידע והנחיות לקבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה - באתר של הביטוח הלאומי:

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/SohenNesiaot.aspx

 

שאלות ותשובות

* מותר למעסיק לקצץ בשעות העבודה ולהוריד בשכר כתוצאה מכך?

העובד צריך להסכים - המעסיק צריך להחתים את העובד על הורדת שעות העבודה ושכר .

 

* מי משלם לעובד שלא יכול להגיע לעבודה בשל בידוד של המעסיק ?

המעסיק יכול להוציא את העובד לחופשה או לחל " בהסכמתו של העובד ולהחתים אותו על כך.

 

* אתם בחופשה ללא תשלום? ייתכן שאתם זכאים לדמי אבטלה

עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום של 30 יום או יותר החל מה 01.03.2020 בשל צמצומים במקום עבודתם עקב התפשטות הקורונה , עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה , למרות שלא פוטרו

 

* עובדת זרה עובדת בבית של אזרח ותיק. העובדת מבקשת ומתעקשת לנסוע לפיליפינים. האם בעל הבית רשאי למנוע ממנה לנסוע? כאשר היא חוזרת האם עליה לשהות בבידוד בבית המעסיק?

אכן הוא רשאי לא לאשר לה חופשה ולציין בפניה ואף לכתוב שאם תיסע ללא אישור ינוכו ימים אלו משכר עבודתה וכאשר תחזור ותצטרך להיות בבידוד הוא לא יהיה חייב בתשלום 14 הימים .

וכן, בית המטופל ו / או מלון / בית הארחה לא ייחשבו לבידוד ביתי .

 

בנושא עובדים זרים ניתן לפנות עם שאלות ספציפיות למייל ייעודי: pniyotko@piba.gov.il

 

* מה דינו של עובד שיוצא לחו "ל לשלשה ימים, בידיעה מלאה שיחזור ל- 14 ימי בידוד. האם המעסיק אמור לשלם את ימי המחלה?

ראשית, המעסיק אינו מחוייב לאשר לעובד זה ימי חופשה. שנית, ליידע את העובדים בכתב , כי ככל שיצאו לחו"ל בניגוד להמלצות משרד הבריאות, כאשר יחזרו, ימי הבידוד יהיו על חשבון חופשתם.

 

* האם אפשרי לפטר עובד לאחר חזרתו מבידוד, בשל המצב (התייעלות)? אם כן, האם יש להמתין חודש / חודשיים, כדי שהדבר לא ייחשב אפליה או פיטורים כתוצאה ממחלה?

ניתן לזמן לשיחת שימוע, לאחר חזרתו מהבידוד.

 

* נאלצתי לשהות בבידוד בית, האם אקבל על כך דמי מחלה ממקום העבודה?

שהייה בבידוד בהתאם להוראות משרד הבריאות,, נחשבת כהיעדרות ממקום העבודה עקב מחלה ומזכה בתשלום דמי מחלה. הסכום שתקבלו יהיה על פי החוק, או לפי הסדר שמיטיב יותר מהחוק, כמו למשל

במקרה של, הסכם קיבוצי. בהתאם לחוק: היעדרות מזכה אתכם בתשלום דמי מחלה מהיום השני, כאשר ביום השני והשלישי מדובר בתשלום של %50 משכר העבודה הרגיל, והחל מהיום הרביעי ועד לתום תקופת הבידוד,

מדובר בתשלום מלא. במקרים שבהם חוזה העבודה או ההסכם הקיבוצי במקום העבודה שלכם, מגדירים תנאים טובים יותר מהתשלום הקבוע בחוק, ייתכן שתהיו זכאים לתשלום מלא של דמי המחלה כבר מיום ההיעדרות

הראשון, כלומר מיום כניסתכם לבידוד.

 

שאלות כלליות:

* נאלצתי להיעדר מהעבודה כי אחד מבני משפחתי שוהה בבידוד, ועלי להישאר בבית כדי לטפלבו. האם אקבל על כך שכר?

כן .מאחר והבידוד מכוח הוראות משרד הבריאות נחשב כהיעדרות מפאת מחלה, הרי שהיעדרות מהעבודה לצורך טיפול באחד מבני המשפחה יכולה להיחשב כהיעדרות בשל מחלת ילד או מחלת בן זוג או מחלת הורה.

היעדרות כזו, מזכה בתשלום דמי מחלה בהתאם להוראות הדין. כפי שכבר צוין יש לשים לב אם חלות במקום העבודה הוראות הסכם קיבוצי ו/או חוזה עבודה המיטיבים עם העובד.

 

*כיצד על עובד השוהה בבידוד בית לממש את זכותו לדמי מחלה?

עובד/ת השוהה בבידוד נדרש/ת לדווח על כך למשרד הבריאות) הקישו כאן כדי לעבור לעמוד הרלוונטי באתר

משרד הבריאות: https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation@health.gov.il

 

במקביל, יש להודיע על כך בהקדם האפשרי למעסיק, תוך העברת המסמכים הבאים:

1 . תעודת מחלה גורפת שהוציא משרד הבריאות (ניתן להוריד באתר משרד הבריאות)

2 . הצהרה על היעדרות מהעבודה הכוללת את הפרטים הבאים:

הזהות;

תקופת הבידוד;

יום השהייה האחרון במדינה הרלוונטית, או יום המגע האחרון עם חולה קורונה.

 

נדגיש, כי אין צורך בהוצאת תעודת מחלה מרופא המשפחה ומספיק להציג למעסיק את תעודת המחלה הגורפת.

תעודה זו מחליפה את תעודת המחלה כהגדרתה בתקנות דמי מחלה, ואין צורך להציג למעסיק אישור נוסף.

 

* האם המעסיק יוכל לפטר אותי אם נאלצתי להיעדר מהעבודה ולשהות בבידוד?

לא .חל איסור על פיטורים של עובד שמנוע ממנו להגיע למקום העבודה בעקבות הוראות הבידוד.

 

* האם מותר למעסיק לחייב אותי להגיע לעבודה, למרות שעל פי ההוראות עלי לשהות בבידוד?

התשובה היא לא. אם על פי ההוראות, חלה עליך חובה לשהות בבידוד, למעסיק אסור לאפשר את כניסתך למקום העבודה. במקרה זה, איסור כניסתך למקום העבודה, נכון גם במקרה שהדבר הוא בהסכמתך או ביוזמתך.

 

* נאלצתי להיכנס לבידוד למשך 14 יום, אך אין לי מספיק ימי מחלה צבורים. מה לעשות?

מדינת ישראל לא התמודדה בעבר עם חובת בידוד בית המונית ולכן, בשלב, זה אין תשובה חד משמעית לשאלה זו. עם זאת, חשוב לציין כי ההסתדרות פועלת בנחישות ובשיתוף פעולה מול המעסיקים ומול המדינה, כדי לגבש

הסכמות שימנעו פגיעה בשכרם של העובדים. במקרה שמקום העבודה שלכם מאפשר כניסה ליתרה שלילית של ימי המחלה, הנוהג יחול גם במקרה זה.

 

* האם אוכל לעבוד מהבית בזמן הבידוד?

עבודה מהבית בזמן בידוד אפשרית בתנאי שיש הסכמה לכך בין המעסיק לבין העובד. במידה והעובד עובד בפועל בזמן הבידוד שלו מהבית, לא ינוכו ימים אלה ממכסת ימי המחלה שלו והם יחשבו לימי עבודה לכל דבר ועניין.

 

יצוין כי בשירות הציבורי נערכים כבר לעבודה מהבית.

חוזר משרד האוצר בנוגע להיערכות לעבודה מהבית במגזר הציבורי מופיע באתר משרד האוצר

 

* המעסיק שלי הוציא אותי לחל"ת. האם אקבל תשלום לתקופה זו?

הוצאה כפויה לחל"ת בשל מצב החירום מאפשרת לעובד/ת לקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי, בכפוף להוראות שירות התעסוקה.

 

ב'כל זכות' פורסם מידע מרוכז בנושא, בפורטל קורונה - מצב חירום 2020: 

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_-_%D7%9E%D7%A6%D7%91_%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D_2020