הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

השעיית חיסוני כלבים

בעקבות הנחיות משרד הבריאות בנוגע להתפרצות מחלת הקורונה, המועצה נוקטת באמצעי זהירות ולכן אנו נאלצים, לצערנו, להשעות את ביצוע החיסונים המרוכזים ביישובי המועצה בשלב זה, עד לסוף חודש מרץ 2020.

במהלך תקופת ההשעיה כאמור, נודיע על החלטות עתידיות בהמשך, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

תושבים אשר שילמו מבעוד מועד את אגרות החיסון באתר המועצה, זכותם תישמר ותשמש לחיסון העתידי .

השירות הווטרינרי