הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

הקמת אתר אימונים לחילוץ במרחב כפר הנוער "כדורי"

ביום א' (10.02.19) יחל פרויקט הקמת אתר אימונים לחילוץ במרחב כפר הנוער "כדורי" במועצה האזורית הגליל התחתון באחריות מחוז צפון בפיקוד העורף.

לנוכח החלטת המועצה האזורית להריסת מבנה שניזוק בבית הספר החקלאי-אזורי "כדורי", הוחלט לייעד את המתחם לאתר אימונים ותרגול של כוחות החילוץ. באתר עתידים יחידות החילוץ השונות לתרגל מגוון תרחישים שנועדו לשפר ולשמר את יכולות החילוץ בעתות חירום, ולחזק את כשירות יחידות החילוץ.

הריסת המבנה תימשך כשבוע, והאזור יוגדר כשטח צבאי סגור. נדגיש כי יתאפשר קיום תקין של שגרת הלימודים.

הפרויקט נעשה בשיתוף משרד החינוך, הרשויות המקומיות, כפר הנוער "כדורי" וארגוני החירום השונים.

מידע נוסף ניתן למצוא במרכז המידע של פיקוד העורף במוקד 104, באמצעות מסרונים לטלפון 052-9104104 ובאתר האינטרנט בכתובת www.oref.org.il.