הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

רשימת מקלטים

רשימת מקלטים לפי ישובים
המקלטים בכל יישוב הנם באחריות הרב"ש היישובי.
במידת הצורך, אנא פנו אל מזכירות היישוב לפרטים.