הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

רשימת מקלטים במועצה

תושבים יקרים לנוחיתכם מצורפת רשימת המקלטים ברחבי ישובי המועצה שלנו.

תושבים יקרים

לפניכם רשימת המקלטים הפעילים לפי ישובים:

          

                רשימת מקלטים בישובי מועצה אזורית חוף אשקלון

 

אחראי ביטחון ישוב

מיקום המקלט

מס' מקלטים

שם הישוב

מס'

 

 

 

 

 

 

אלכסיס האס

054-2373075

חדר אוכל

1

כרמיה

1.

ליד מועדון לחבר

2

כרמיה

2.

צעירים

3

כרמיה

3.

בית תינוקות

4

כרמיה

4.

גני ילדים

5

כרמיה

5.

מגורי ותיקים

6

כרמיה

6.

בתי ילדים

7

כרמיה

7.

מאחורי גני ילדים

8

כרמיה

8.

אזור מגורים דרומי

9

כרמיה

9.

שכונה מזרחית

10

כרמיה

10.

בריכת שחייה

11

כרמיה

11.

זיו וולק

052-4282755

מרכז הישוב

1

נתיב העשרה

12.

 

 

 

שי וינשטיין

052-9284291

בית קובה

1

זיקים

13.

חדר אוכל

2

זיקים

14.

שכונת אילנה

3

זיקים

15.

אליה

4

זיקים

16.

ורד

5

זיקים

17.

בריכת שחייה

6

זיקים

18.

ראובן

7

זיקים

19.

מפעל

8

זיקים

20.

גן שעשועים

 

זיקים

21.

 

 

משה בן ישי

050-9004364

אריה בלורד

1

מבקיעים

22.

יארין בלבן

2

מבקיעים

23.

שלמה עיני

3

מבקיעים

24.

מזכירות

4

מבקיעים

25.

יעשקב כהן

5

מבקיעים

26.

מר' דני שטרן

6

מבקיעים

27.

מ.קשישים

7

מבקיעים

28.

 

 

 

 

 

 

מיכה רגב

052-9209645

סטודיו

1

יד מרדכי

29.

מן

2

יד מרדכי

30

ותיקים

3

יד מרדכי

31.

תינוקות

4

יד מרדכי

32.

מגרש

5

יד מרדכי

33.

גנים

6

יד מרדכי

34.

בית ילדים

7

יד מרדכי

35.

גנים

8

יד מרדכי

36.

צילום

9

יד מרדכי

37.

נורית

10

יד מרדכי

38.

יורם

11

יד מרדכי

39.

גנרטור

12

יד מרדכי

40.

ביה"ס חופים

13

יד מרדכי

41.

 

14

יד מרדכי

42.

 

 

 

 

רמי חליפט – יו"ר וועד

050-5555168

משק 1 – כהן בנימין

1

ברכיה

44.

צרכניה

2

ברכיה

45.

משק 33 – כהן מיכאל

3

ברכיה

46.

משק 23 – ברבי אשר

4

ברכיה

47.

משק 27 – מול ברבי סוורסה

5

ברכיה

48.

משק 71 – כהן בתיה

6

ברכיה

49.

משק 80 – חדד יצחק

7

ברכיה

50.

משק 76 – כהן שלמה

8

ברכיה

51.

משק 43 – ברום שלום

9

ברכיה

52.

בית העם

10

ברכיה

53.

 

 

תמר – מזכירות

6726516

צרכניה

1

כוכב

54.

משק 90

2

כוכב

55.

משק 58

3

כוכב

56.

משק 115

4

כוכב

57.

משק 116

5

כוכב

58.

משק 14

6

כוכב

59.

 

 

 

אלמוג נחשון

054-4600601

 

מזכירות

6726562

משק 143

1

הודיה

60.

מדמוני – יונתן

2

הודיה

61.

משק 13

3

הודיה

62.

משק 11

4

הודיה

63.

מנשאוף

5

הודיה

64.

צרכניה

6

הודיה

65.

מזכירות

7

הודיה

66.

משק 145

8

הודיה

67.

משק 76

9

הודיה

68.

משק 67

10

הודיה

69.

 

 

יצחק לוגסי

0-210114105

משק 61

1

ניר ישראל

70.

משק 55

2

ניר ישראל

71.

מזכירות

3

ניר ישראל

72.

בית כנסת

4

ניר ישראל

73.

משק 11

5

ניר ישראל

74.

משק 90

6

ניר ישראל

75.

 

 

יגאל בר יוסף

052-3847748

 (מזכירות)

050-8633008

6722417

משק 13-14 – כיכר לכיוון ההרחבה

1

גיאה

76.

משק 105 – מש' עותמי

2

גיאה

77.

משק 72 – מש' זיו

3

גיאה

78.

משק 32 – מש' פרידמן

4

גיאה

79.

משק 87 – מש' דנון

5

גיאה

80.

משק 81 – מש' בר יוסף

6

גיאה

81.

משק 40-41 – מש' סלומון - עזריאל

7

גיאה

82.

מועדון + מרפאה–המקלט בתוך המבנה

8

גיאה

83.

 

 

 

רפי ברגיג

057-2227539

 

בית כנסת

1

בית שיקמה

84.

משק 26

2

בית שיקמה

85.

משק 14

3

בית שיקמה

86.

משק 47

4

בית שיקמה

87.

משק 54

5

בית שיקמה

88.

משק 61

6

בית שיקמה

89.

משק 64

7

בית שיקמה

.90

משק 75

8

בית שיקמה

91.

משק 90

9

בית שיקמה

92.

משק 79

10

בית שיקמה

93.

אילנה מבורך

משפחת רמל

1

תלמי יפה

94.

גן ילדים

2

תלמי יפה

95.

משפחת בלום

3

תלמי יפה

96.

 

 

 

 

 

אופיר כהן

050-5269763

 

דודו (מפתחות)

052-2043949

משק 1

1

משען

97.

משק 86

2

משען

98.

משק 13

3

משען

99.

משק 21

4

משען

100.

משק 24

5

משען

101.

משק 89

6

משען

102.

משק 38

7

משען

103.

משק 34

8

משען

103.

משק 43

9

משען

104.

משק 56

10

משען

105.

משק 61

11

משען

106.

מרפאה

12

משען

107.

בית ספר

13

משען

108.

 

 

 

נפתלי דוד

050-3884480

משק 4

1

חלץ

109.

משק 12

2

חלץ

110.

משק 25

3

חלץ

111.

צרכניה

4

חלץ

112.

משק 35

5

חלץ

113.

משק 41

6

חלץ

114.

בית העם

7

חלץ

115.

משק 70

8

חלץ

116.

משק 78

9

חלץ

117.

 

 

 

 

 

 

בדלי

052-3867494

פנימיית בולטימר

1

כפר סילבר

118.

פנימיית גודמן

2

כפר סילבר

119.

חדר אוכל

3

כפר סילבר

120.

ספרייה

4

כפר סילבר

121.

בית ספר

5

כפר סילבר

122.

קופולוביץ

6

כפר סילבר

123.

מגורי תושבים

7

כפר סילבר

124.

מגורי תושבים

8

כפר סילבר

125.

מגורי תושבים

9

כפר סילבר

126.

מגורי תושבים

10

כפר סילבר

127.

מגורי תושבים

11

כפר סילבר

128.

מגורי תושבים

12

כפר סילבר

129.

מגורי תושבים

13

כפר סילבר

130.

בניין חדש בבית הספר קומה א'

14

כפר סילבר

131.

בניין חדש בבית הספר קומה ב'

15

כפר סילבר

132.

בניין מדעים קומת קרקע

16

כפר סילבר

133.

אורן

050-4499372

ליד חדר אוכל

1

ניצנים

134.

ליד הכביש הצפוני

2

ניצנים

135.

מול הספרייה

3

ניצנים

136.

ליד מגרש הטניס

4

ניצנים

137.

ליד מגרש הכדורגל

5

ניצנים

138.

ליד ביה"ס

6

ניצנים

139.

 

 

 

 

ליד בית הילדים

7

ניצנים

140.

גדעון שרעבי

0572201855

 

1

מתנ"ס

141.

 

1

מועצה

142.

נדב הדס

052-9277822

מבנה 130

138

גברעם

143.

 

 

גברעם

144.

 

105

גברעם

145.

חדר אוכל

142

גברעם

146.

צריף פיזיותרפיה

108

גברעם

147.

ספריה

106

גברעם

148.

שיכון אירועים

151

גברעם

149.

שיכון עולים

28א'

גברעם

150.

סיפיקס

62א'

גברעם

151.

וואן אסו

119א'

גברעם

152.

גן ילדים אלה

58א'

גברעם

153.

בית תינוקות

 

גברעם

154.

זהבה משה

 

גברעם

155.

אורית טבנבר

 

גברעם

156.

שועה דביר

119א'

גברעם

.157