הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

שירותיים חיוניים

שם השירות

כתובת

שם המוסד

מרפאות

הרצל 11

קופ"ח כללית

הרצל 7

קופ"ח מאוחדת

שרת 6

קופ"ח מכבי

מנחם בגין 44

קופ"ח לאומית

בנקים

שרת 6

בנק פועלים

דואר

יחזקאל 1

דואר

בניין עירייה חדש

שרת 6

בניין עירייה חדש

בניין עירייה חדש

שרת 6

בניין עירייה חדש

מוקד עירוני

שרת 1

מוקד עירוני

מרכז הפעלה עירוני

שרת 1

מרכז הפעלה עירוני