הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

תחנת חלוקת מים בחירום

תחנות חלוקת מים אופציונאלית  לאוכלוסייה במצב 4 (יפתחו רק אלו הנדרשות ע"פ הצורך)

מספר תחנה

מיקום

מיגון

נגישות

כ1

מגרש ספורט ברחוב בנטל

אין

יש

כ2

חניון ב"ס יפה נוף

ע"ב מיגון ביה"ס

יש

כ3

רחוב המייסדים רחבת הכניסה של בריכת המים

אין

יש

כ4

רחבה ברחוב השיטה

אין

יש

כ5

מגרש הספורט בבי"ס עמל, רח' גיבורי ישראל.

ע"ב מיגון ביה"ס

יש

כ6

קצה רחוב הברוש

אין

יש

כ7

חט' ביניים איש שלום – מגרש ספורט מקורה

ע"ב מיגון ביה"ס

יש

כ8

רחבת ביה"כ אהבת ישראל ברח' עולי הגרדום קרוב לכיכר עם שד' מנחם בגין.

אין

יש

כ9

ביה"ס הדר -מגרש ספורט מקורה

ע"ב מיגון ביה"ס

יש

כ10

חניון גן אמנון ותמר ברח' שוהם.

אין

יש

כ11

ביה"ס רימון- מגרש ספורט מקורה

ע"ב מיגון ביה"ס

יש

כ12

חניון ביה"ס בר אילן

ע"ב מיגון ביה"ס

יש

כ13

חניון פארק ברזאני בקצה רח' השושנים

מקלט ציבורי סמוך

יש

 

 

 

 

תחנות חלוקת מים אופציונאלית  לאוכלוסייה במצב 5 (יפתחו רק אלו הנדרשות ע"פ הצורך)

 

מספר תחנה

מיקום

מיגון

נגישות

כ1

מגרש ספורט ברחוב בנטל

אין

יש

כ2

חניון ב"ס יפה נוף

ע"ב מיגון ביה"ס

יש

כ3

רחוב המייסדים רחבת הכניסה של בריכת המים

אין

יש

כ6

קצה רחוב הברוש

אין

יש

כ9

ביה"ס הדר- מגרש ספורט מקורה

ע"ב מיגון ביה"ס

יש

כ11

בית הספר רימון – מגרש ספורט מקורה

ע"ב מיגון ביה"ס

יש

כ13

חניון פארק ברזאני בקצה רח' השושנים

מקלט ציבורי סמוך

יש