הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

נוהל פתיחת מקלטים בחירום

א. כחלק מהיערכות העירייה בתחום התגוננות אזרחית לפתיחת והפעלת מקלטים ציבוריים בחירום.

ב. העירייה בשגרת חירום- המקלטים ותחזוקתם יטופלו בצורה טובה על מנת להשמיש אותם בזמן חירום.

ג. הנוהל יתן מענה לסדר פעולות לאחר קבלת הנחייה לפתיחת מקלטים עד לחזרה לשגרה.

ד. סדר פעולות לפתיחת המקלטים:

1.      מקום המצאות כלל המפתחותבחלקם בידי מחלקת הביטחון ומחלקת הרווחה וכן בבתי הכנסת או ממונה שכונתי על המקלט.

2.      פתיחת המקלטים והמיגוניות יתבצע ע”י מחלקת הביטחון אריה יוסף, יורם עזר, אלי ששון ופליקס.

מחלקת רווחההממונים על המקלטים/מועדוניות יפתחו את המקלטים.

בתי כנסת מקלטים שהינם דו תכליתי כל אחראי בית כנסת יפתח את המקלט ברגע שיקבל הוראה ממחלקת ביטחון. קיימים טלפונים של מחזיקי בתי הכנסת.

אחראי מקלט שכונתי קיים אחראי מקלט שמונה ע”י העירייה לפתיחת מקלטים בשעת חירום.

3.      תוכניות לפרסום לאוכלוסיהבכל האמצעים שעומדים לרשות העירייה, מיקום המקלטים, הסברה לתושב ואתר אינטרנט של העירייה לפרסום מקלטים/מגוניות.

4.      קיים פירוט ציוד המאוכסן במחסני עירייה לכל מקלט.

5.      תוכנית שינוע ציוד למקלטים מחלקת אחזקה, שירות ורווחה יחלקו ציוד למקלטים על פי הנדרש.

6.      ניהול המקלט אחראי מקלט יהיה מבין עובדי העירייה או ממתנדבי תושבי האזור וידווח על כל תקלה במקלט.

7.      תכנון סיורים קיימת תוכנית בדיקת מקלטים ציבוריים ע”י מחלקת הביטחון. כל תקלה מופנית למוקד העירוני לטיפול.

8.      סגירת המקלטים לאחר קבלת החלטה על סגירת המקלטים הציוד שנמצא במקלט יוחזר למקומו למחסני העירייה.

9.      ניקיוןבסיום סגירת המקלטים העירייה תדאג לבצע ניקיונות במקלטים שפעלו בהם.

10.  בדיקת המערכות החיוניות במקלט בוצעו, הועברה רשימה לטיפול לחשמל, מים וניקיון סביבתי