הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

טלפונים בחירום

רשימת טלפונים בחירום
מרכזיה 08-609209
פקס 08-609214
סמב”צים 08-609214
ראש העיר,מנכ”ל 08-609216
קב”ט ורמ”ד 08-609215
לוגיסטיקה ותשתיות 08-609213
אוכלוסיה 08-609217
י.ק.ל.ר 08-609212
חינוך-מכלול 08-609211
מידע לציבור 08-609210