הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

ב 6.5.2019 יתקיימו לימודים החל מהשעה 09:00

ב 6.5.2019 יתקיימו לימודים החל מהשעה 09:00 בכל מוסדות החינוך בעיר