הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

ריכוז מקלטים בעיר

תושבים יקרים,

להלן רשימה של כלל המלקטים בחירום.

לשימושכם: