הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

בואו להתנדב

מתנדבים שלום,

אני מודים לכם על רצונכם לסייע ולתרום למאמץ המוניציפאלי בשעת חירום.

 בכל פנייה ניתן לפנות למנהלת היחידה להתנדבות מרטין ממו בטלפון: 053-3413551 ובמייל: martinm@qiryat-gat.muni.il