הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

הנחיות כניסה למרחב המוגן

אזור התרעה  - הקריות 86

זמן כניסה למרחב המוגן דקה