הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

נקודות חלוקת מים

 

חלוקה בהתאם לשכונות המועצה:

 

qנווה אליעזר
qאחוזת יערים
qפסגת יערים
qנוף יערים
qלב הקריה