הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מרפאה אחודה בחרום

 

קופ"ח מאוחדת, רח' הגר"א 2

קופ"ח מכבי, רח' בלוך 20