הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

סדר פעולות באירוע שריפה

סד"פ (סדר פעולות ) ביישוב  באירוע כיבוי :

          כללי: ביישובי התפר במזרח לכיש , מעבר לאיום שריפה בתוך היישוב או במבנה ביישוב- האיום המרכזי הינה שריפה הנגרמת בשטחים הפתוחים מסביב , ומתפשטת לכיוון היישובים המוקפים ביערות וצמחיית בר.

 

א.   אירוע שריפה במבנה/ליד מבנה:

 

תחילת האירוע:

1.      דיווח ראשוני 102 של כיבוי אש.

2.      דיווח מדוייק והשארת פלאפון לצורך חבירה (עדיפות של איש צוות אחר).

3.      שליחת חוליית חבירה לשער היישוב.

 

ביצוע בשטח עד הגעת כוחות הכיבוי:

1.      ניתוק חשמל, בלוני גז.

2.      נסיון חילוץ דיירים ולכודים.

3.      נסיון כיבוי- פתיחת נתיב מים, שימוש בציוד קיים .

4.      העברת תמונת מצב.

5.      בידוד אזור האירוע- הרחקת סקרנים.

6.      הכנת האזור להגעת כוחות נוספים (הידרנטים, ציר פתוח ועוד).

 

בעת הגעת כוחות הכיבוי:

1.      חבירה בשער/כניסה ליישוב.

2.      פתיחת ציר גישה לנקודת האירוע.

3.      חבירה לרב"ש/רבש"צ/מזכיר/נאמן אש .

4.      העברת תמנ"צ (תמונת מצב) למפקד כוח הכיבוי.

5.      העברת נתונים: מקורות מים, בלוני גז, חשמל וחומ"ס.

6.      הצבעה על אפשרויות כניסה לבית.

7.      סיוע לכוחות הכיבוי.

 

 

 

 

ב.    אירוע שריפה בשטחים הפתוחים:

 

תחילת האירוע:

1.      דיווח ראשוני 102 של כיבוי אש.

2.      דיווח מדוייק והשארת פלאפון לצורך חבירה (עדיפות של איש צוות אחר).

3.      שליחת חוליית חבירה לנקודת חבירה (צמת/כניסה ליישוב- (עפ"י "עזר שת"פ שריפות" מזרח לכיש , מפת כבישים וצמתים ).

 

ביצוע בשטח עד הגעת כוחות הכיבוי:

1.      בדיקה שאין בשטח לכודים בשריפה (חקלאים, עובדים וכו').

2.      חילוץ לכודים מהשטח.

3.      נסיון כיבוי- פתיחת נתיב מים, שימוש בציוד קיים .

4.      העברת תמונת מצב.

5.      הקפצת חקלאים עם מרססי כרם , מחבטים ומרססי גב לכיבוי.

6.      הכנת האזור להגעת כוחות נוספים (כלי צמ"א, הידרנטים, ציר פתוח ועוד).

 

בעת הגעת כוחות הכיבוי:

1.      חבירה למפקד הכוח הכיבוי בנקודת החבירה.

2.      פתיחת ציר גישה לנקודת האירוע.

3.      חבירה לרב"ש/רבש"צ/מזכיר/נאמן אש בנקודת האירוע.

4.      העברת תמנ"צ (תמונת מצב) למפקד כוח הכיבוי.

5.      העברת נתונים: מקורות מים, צירי גישה וצירים עוקפים, קירבה ליישובים , חומרים מסוכנים וכו'

6.      סיוע לכוחות הכיבוי :

א)    הובלת כוחות כיבוי לשטח.

ב)     גיוס משאבים נוספים (אנשים, כלים וכו').

ג)       קשר לתושבים במידה והכבישים חסומים והפנייתם לצירים חליפיים.

ד)     קשר ליישובים ולגורמים השונים במידה ונדרש פינוי יישוב.

 

במידה ונדרש פינוי יישוב:

1.      יש להכין אלטרנטיבה באחד היישובים לקליטת תושבים למספר שעות או יותר (מועדון יישוב /אחד ממוסדות החינוך).

2.      יש לבצע תיאום בין היישוב הקולט  ליישוב הנקלט.

3.      יש לבדוק צורך בסיוע בהסעות.

4.      יש לבצע סריקה בבתים (בדגש על קשישים ) שלא נותר אף אחד

הערות:

א)    יש להפעיל צוות צח"י (קולט ונקלט).

ב)     יש לערב מחלקת רווחה ובמידת הצורך מחלקת חינוך.

 

 

 

בברכה,

ירון משולם- קב"ט

מ.א לכיש