הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

דבר ראש המועצה

 תושבים יקרים,

שיתוף פעולה מקצועי של המועצה עם גופי הביטחון השונים מבטיח את תפקודה המיטבי במתן מענה הולם בשעת הצורך. 

לכם, תושבי המועצה חלק חשוב בחוסן המועצה וביכולת  להיערך לקראת כל התרחישים השונים.

באתר שלפניכם, המשותף למועצה עם פיקוד העורף, תוכלו למצוא את כל המידע הדרוש להתגוננות ולסיוע. 

אסיים בתקווה ותפילה לימים שקטים לכולנו.

שלכם,

דני מורביה

ראש המועצה