הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

הנחיות למניעת שריפות בקיץ

הנדון : הערכות וכוננות כיבוי שריפות אביב וקיץ 2018

א .  למרות שהחורף הגיע באיחור , היו מספר גלי גשמים מרובים כשבינהם ימי שמש  אשר גורמים לעשביית הבר לצימוח חזק. כמות העשבייה וגובהה לאחר שתתייבש ותקמול תהא  חומר בעירה טוב לשריפות. אי הערכות נכונה עשויה להביא אותנו להתמודד עם שריפות רבות שנזקן רב . בשנה שעברה חווינו  מספר שריפות גדולות. חודש מרץ הינו חודש שבו קל לבצע פסי בידוד ע"י כלים מכנים  כשהאדמה עדיין קלה לעיבוד.

ב . ע"מ לצמצם ולמזער נזקים יש לבצע הפעולות הבאות:

1.      הכנה וביצוע פסי בידוד נקיים מכל עשביה וחומר דליק ברוחב של:

א)      15 מ' לפחות מסביב למחסנים ומצבורי דלק/שמן וכדומה.

ב)      10 מ' לפחות סביב מבני מגורים, משרדים ומבני תעשיה.

ג)       15 מ' לפחות סביב צוברי/מצבורי גז.

ד)      10 מ' לפחות מסביב לשדות/מטעים.

2.      יש למנות איש קשר מהישוב לנושא כיבוי אש .

3.      יש למפות את הישוב ע"מ לבדוק ציוד כיבוי טיפול בשריפה

    קיים {מרססים,טרקטורים, שופלים, ברזי כיבוי, מחבטים וכו'}. 

4.       יש לוודא בישוב ברזי מילוי מים לכיבוי אש.

ג . לידיעתכם ע"פ החוק למניעת דליקות בשדות "חובה על כל מחזיק

       שדה להכין פס בידוד סביב חלקתו עד רוחב 10 מ' ".

ד . שריפה יזומה מצריכה רשיון ממשרד החקלאות היחידה לפיצוח .

ה.  ישנה חשיבות רבה לכל הערכות המוקדמת ביישובים ובעיקר אלו

     ששטחיהם סמוכים ליערות/שמורות טבע  ושטחי אש.

ה . בדיווח על שריפה לשרותי הכבאות {102} אנא ציינו מיקום מדויק של

השריפה, סוג השריפה, מימדים, דרכי גישה למקום, מי האיש ומס' סלולרי שיוכל לקבל את כוח הכיבוי ולכוונו לשריפה.

ו . לידיעתכם, כל שריפה בישוב שמגיע לשם כוח כיבוי ממכבי אש גם אם

לא הוזמן  על ידכם,  הישוב / בעל החלקה, עשוי להיות מחוייב במאות / אלפי שקלים.

ז . רצוי בכל יישוב להכין רשימה של כלי צמ"א, מרססים לגיוס בעת  שריפה.

ח.  אלו המלצות בסיסיות וע"י מס' פעולות אפשר לצמצם את הנזקים

    מהשריפות (אפשר לקבל הנחיות והמלצות נוספות מכיבוי אש בטלפון 

    08-6722222).

ח . אנא העבירו הנחיות אלו לתושבים.

                                                                                                בברכה

                                                                                    ירון משולם – קב"ט

                                                                                    מועצה אזורית לכיש