הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מרפאות

בזמן חירום ניצן לפנות למרפאה אחודה - ירושלים הבירה 12 בית שאן

04-6666666

השירות ניתן לכל קופות החולים