הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

ערכות מגן - דיווחים על שיחות מאזרחים בשם פיקוד העורף

בימים האחרונים, הגיעו לידינו דיווחים על מקרים בהם מתקשרים לאזרחים בשם  פיקוד העורף ומבקשים פרטים אישיים, בטענה כי מידע זה דרוש לטיפול בערכות מגן. 
נדגיש כי לא מדובר בפיקוד העורף וכי אין כל חלוקה או איסוף של ערכות המגן.
פיקוד העורף מבקש מאזרחים אשר נתקלים או נתקלו בסיפור דומה, לפנות ולדווח למשטרת ישראל.