הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מידע בזמן חירום

בשעת חירום , אתר האינטרנט המועצתי שבשגרה משנה את יעודו

האתר בשעת חירום יציג את המידע הרלוונטי והשירותים לציבור במצב החירום.