הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

חלוקת מים בחירום

תוכנית חלוקת מים בישובים מוא"ז מגידו

אזור ההר

ישובים

חלוקת מכלים נייחים 1 קוב

מילוי מכלים נייחים

מקור מים

אליקים

עין העמק

רמות מנשה

דליה

גלעד

מתחם יד לבנים

עין השופט

רמת השופט

 

טנדר + נגרר

 

4 אנשים להעמסה+ מ.ק.

טרקטור + מיכל נגרר 5 קוב

 

נהג ועוזר + מ.ק.

ת.ש. מקורות

עין העמק

 

 

אזור העמק

ישובים

חלוקת מכלים נייחים 1 קוב

מילוי מכלים נייחים

מקור מים

גבעת עוז

מגידו

מדרך עוז

משמר העמק

הזורע

יקנעם מושבה

 

טנדר + נגרר

 

4 אנשים להעמסה+ מ.ק.

טרקטור + מיכל נגרר 5 קוב

 

נהג ועוזר + מ.ק.

ת.ש. מגידו

מקורות

באר משמר העמק

 

·        עדיפות לישובים שאין להם אוגר חירום - אליקים, עין העמק, מדרך עוז.