הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

דליה

 

 

 

 

צח"י דליה

תפקיד בצח"י

שם ומשפחה

טלפונים

E- mail

יו"ר הצח"י

 מיכל מרכוס

054-6747525

m-dalia@kdalia.org.il

יו"ר הצח"י

 אינקה סטמפו

054-6747181

ineke_st@zohar.co.il

ראש צוות בטחון

 דני סטמפו

054-6747500

danystempo@gmail.com

מ"מ ראש צוות בטחון

 יניב שרייבר

054-6747245

yaniv.shraiber@gmail.com

ראש כיבוי אש

 שי אליאס

054-5433317

shayelyas@gmail.com

מ"מ ראש כיבוי אש

 רביב ינוקא

052-8965606

yanooka1@gmail.com

ראש צוות מידע לציבור

אבי נווה

054-6747777

zimmers1@kdalia.org.il

מ"מ ראש מידע לציבור

שחם מיטלר

054-6747374

s.mittler@gmail.com

ראש צוות לוגיסטיקה-טכני

אור שריד

054-6747880

Or.Sarid@aradtec.com

מ"מ ראש צוות לוגיסטיקה-טכני

יזהר שבתאי

054-6115251

izarsh@walla.com

ראש צוות בריאות

ד"ר נגב בר

054-6747611

negevbar@gmail.com

מ"מ ראש צוות בריאות

עומר שביט

058-6747793

omershav@gmail.com

ראש צוות בריאות פרט ורווחה

מרב סופר

054-6747332

vadatbri@k1.dalia.org.il

מ"מ ראש צוות בריאות פרט ורווחה

חסידה גאיל

052-4572442

hassidagail@gmail.com

ראש צוות חינוך הגיל הרך

יערה הירש

052-4399405

hinuch@kdalia.org.il

מ"מ ראש צוות חינוך גיל רך

אילאל גורן

052-3337965

ililgoren@gmail.com

ראש צוות חינוך - בלתי פורמלי

נטעלי בראואר

054-2404724

daliahinuchmngmnt@kdalia.org.il

מ"מ ראש צוות חינוך - בלתי פורמלי

עמרי ויטיס

050-5256525

omrivitis@gmail.com