הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

גלעד

צח"י גלעד

תפקיד

שם + משפחה

טלפון 

דוא"ל

יו"ר/ית 

גל מוקד

0526218051

gal.moked@tama.co.il

מ"מ יו"ר/ית

רון מרדכי

0509210025

galbiz@galed.biz

רכז/ת בטחון

סער רמון

0526601036

saar90@gmail.com

מ"מ רכז/ת בטחון

 

 

 

רכז/ת קהילה ורווחה

ניר גנדלר

0507801335

nirg@galed.biz

מ"מ רכז/ת קהילה ורווחה

מרגלית שחר

0507249740

margalitsha639@gmail.com

רכז/ת חינוך

מירה מוקד

0507249760

miramoked@gmail.com

מ"מ רכז/ת חינוך

ערן קימל

0507945077

prat@galed.biz

רכז/ת לוגיסטיקה

גיל יערן

0523480008

gil.yaaran@galed.biz

מ"מ רכז/ת לוגיסטיקה

ניר גנדלר

0507801335

nirg@galed.biz

רכז/ת מידע לצבור

מרגלית שחר

0507249740

margalitsha639@gmail.com

מ"מ רכז/ת מידע לצבור

רחל קימל

0505955444

yor@galed.biz

רכז/ת בריאות

מרב לוי

0544504743

briut@galed.biz

מ"מ רכז/ת בריאות

רחל קימל

0505955444

yor@galed.biz