הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

הזורע

צח"י הזורע

תפקיד

שם משפחה

שם פרטי

ישוב

טלפון נייד

טלפון בעבודה

פקס

דואר אלקטרוני

סגן

טלפון נייד

 

יור צח"י / מנהל קהילה

רביב

קורן

הזורע

050-7677925

9899420

 

kehila@hazorea.net

שחף כליפה

050-2027537

 

סגן צח"י 2 , גזבר / דובר

בר

אסף

הזורע

052-3990616

9899420

9899254

gizbar@hazorea.net

קורן רביב

054-3600500

 

מזכירה כללית /פרט / דוברת

מענית

שרה

הזורע

052-3990130

04-9899767

9899212

mazkir_prat@hazorea.net

אסף בר

052-3990616

 

רב"ש /ביטחון

בר

לוטם

הזורע

050-6291077

050-6291078

 

ofrit_lot@hazorea.org.il

יניב סלע

052-3990618

 

בריאות ורווחה

ירון

 הדר

הזורע

052-6449519

9899227

 

hadaryn@gmail.com

נחשון שחם

052-3990235

 

רכזת חינוך

עזר

עידית

עין שמר

054-2273964

9899577

9899212

hi_nuch@hazorea.org.il

יותם דינור

052-3990717

מיכל לבסקי

מנהלת משאבי אנוש

גלעד

רוני

עין שמר

054-8808570

9899570

 

Enosh_ha@hazorae.net

דגנית אבנס

052-3990999

 

מזכירה ותקשורת

רשקוב

רינה

הזורע

052-3990779

9899181

9899254

mazkirat_me@hazorea.net

רונית פלד

052-3990274

 

לוגיסטיקה

פלד

דורון

הזורע

052-3990984

9899221

9899222

doron_pe@mba.co.il

עמירם וייס

052-3990549

 

סגן לוגיסטיקה

וייס 

עמירם

הזורע

052-3990549

 

 

 

 

 

 

סגן לוגיסטיקה

גבאי

ערן

הזורע

052-3991020

 

 

arangabay@gmail.com

אינו חבר צחי

 

 

בית ספר פלגים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ורהפטיג

הדס

מנהלת

050-7362763

9899584

 

minhal@plagim.org.il

 

 

 

 

פרייס

אפרת

סגנית

052-3990200

9899584

 

ephratp@gmail.com

 

 

 

 

פישלר

אריאלה

מזכירה

052-3990584

9899585

 

minhal@plagim.org.il

 

 

 

 

קרום 

יהודה

קב"ט

050-7989622