הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מקלטים בעין השופט

     
         
מס' סד' מס' המקלט ברשות כתובת ושם המקלט סוג המקלט שטח נטו
1

3/1

חדר אוכל תת קרקעי 65
2

3/2

חדרי חולים תת קרקעי 50
3

3/5

חורשת פלמ"ח תת קרקעי 25
4

3/6

הגנים תת קרקעי 50
5

3/7

משק ילדים תת קרקעי 25
6

3/8

חלם תת קרקעי 50
7

3/9

שכון דרום דו מפלסי 25
8

3/10

שכון מערב דו מפלסי 25
9

3/11

מרכז א' דו מפלסי 25
10

3/12

דן אבידן עילי 25
11

3/13

מועדון לחבר עילי 50
12

3/15

חדר מוזיקה עילי 50
13

3/14

מרכז ב' עילי 25
14

3/16

שיכון מזרח   50
15

3/17

מפעל   25
סה"כ 16