הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מקלטים עין העמק

     
         
מסד' מס' המקלט ברשות כתובת ושם המקלט סוג  שטח 
1

      6/1

מגרש 15 עילי 25
2

6/2

מגרש 8 עילי 25
3

 6/3

גן ילדים עילי 25
4

   6/4

מגרש 36 תת קרקעי 25
5

6/5

מפקדה עילי 25
6

6/6

בית הספר עילי 25
7

6/7

מגרשים 110- 106 תת קרקעי 10
8

6/8

מגרשים 105- 101 תת קרקעי 10
9

6/9

מגרשים 120- 116 תת קרקעי 10
10

6/10

מגרשים 115- 111 תת קרקעי 10
11

6/11

מגרשים 130 - 126 תת קרקעי 10
12

6/12

מגרשים 125- 121 תת קרקעי 10
סה"כ

12