הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מקלטים במגידו

     
         
מס' סד' מס' המקלט ברשות כתובת ושם המקלט סוג המקלט שטח נטו
1

9/1

ספריית ילדים תת קרקעי 40
2

9/2

תופים תת קרקעי 25
3

9/3

תינוקות תת קרקעי 25
4

9/4

מרפאה תת קרקעי 25
5

9/5

רפי תת קרקעי 25
6

9/6

עזרא תת קרקעי 25
7

9/7

חדר אוכל תת קרקעי 70
8

9/8

שאול דו מפלסי 25
9

9/9

מחשבים עילי 25
10

9/10

חדר מוזיקה עילי 50
11

9/11

נעורים חצי עלי 50
סה"כ 11