הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מקלטים במדרך עוז

     
         
מס' סד' מס' המקלט ברשות כתובת ושם המקלט סוג המקלט שטח נטו
1

10/1

מגרש 10 גרשוני תת קרקעי 25
2

10/2

גן ילדים תת קרקעי 10
3

10/3

בית העם תת  קרקעי 40
4

10/4

ביה"ס ישן תת קרקעי 30
5

10/5

מגרש 24 יעיש תת קרקעי 25
6

10/6

מגרש 43 כורש נעמי עילי 25
7

10/7

מגרש 51 אורי טיירי דו מפלסי 25
8

10/8

מרפאה תת קרקעי 25
9

10/9

מקווה דו מפלסי 25
10

10/10

מגרש 71 מטמון אפרים תת קרקעי 25
11

10/11

מגרש 119 חיימי עילי 25
סה"כ 11