הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מקלטים ברמות מנשה

     
         
מס' סד' מס' המקלט ברשות כתובת ושם המקלט סוג המקלט שטח נטו
1

5/4

פיזיוטרפיה תת קרקעי 25
2

5/5

מועדון חץ תת קרקעי 50
3

5/6

פינת הנוער תת קרקעי 25
4

5/7

אוזנר תת קרקעי 25
5

5/8

גרפיקה תת קרקעי 25
6

5/9

חדר אוכל תת קרקעי 60
7

5/10

תינוקות תת קרקעי 25
8

5/11

צילום תת קרקעי 25
9

5/12

נחמיה דו מפלסי 25
10

5/13

גרט דו מפלסי 25
11

5/14

מ.ק עילי 25
12

5/15

נופים עילי 50
13

5/16

מקלט בניה מתקדמת עילי 25
סה"כ 13