הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מקלטים במשמר העמק

     
         
מסד' מס' המקלט ברשות כתובת ושם המקלט סוג המקלט שטח נטו

1

11/1

טלויזיה תת קרקעי 36

2

11/2

מלאכה תת קרקעי 36

3

11/3

חדרי חולים תת קרקעי 50

4

11/4

סביבון תת  קרקעי 25

5

11/5

גן זית חצי עילי 25

6

11/6

ותיקים תת קרעי 50

7

11/7

מרכז קליטה תת קרקעי 25

8

11/8

השלום דו מפלסי 25

9

11/9

קסמניה תת קרקעי 25

10

11/10

הקצינים חצי עילי 25

11

11/11

נעורים דו מפלסי 25

12

11/12

וילאר עילי 25

13

11/13

תמה פנימי מיוחד 50

14

11/14

מתועשת עילי 25

15

11/15

שיכון בריכה עילי 50

16

11/16 תמה תת קרקעי 30
סה"כ 16