הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מקלטים בשומריה

   
       
מס' סד' מס' המקלט ברשות כתובת ושם המקלט שטח נטו
1

15/1

רחבה גדולה 50
2

15/2

חדר מורים 25
3

15/3

בית 10 13
4

15/4

בית 11 13
5

15/5

בית 9 27
6

15/6

בית 7 17
7

15/7

בית 8 20
8

15/8

בית 13 14
9

15/9

בית 14 14
סה"כ 9