הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מקלטים ביקנעם מושבה

   
         
מסד' מס' המקלט ברשות כתובת ושם המקלט סוג  שטח נטו
1

13/1

מגרש אגר עילי 9
2

13/2

ויסברג עילי 9
3

13/3

ברעם עילי 9
4

13/4

רומם עילי 9
5

13/5

פוקס עילי 9
6

13/6

חץ עילי 9
7

13/7

יניב עילי 9
8

13/8

יקיר עילי 9
9

13/9

רן עילי 9
10

13/10

סלעי עילי 9
11

13/11

דגן עילי 9
12

13/12

אשר יוקר עילי 9
13

13/13

ביטן עילי 9
14

13/14

אלי יוקר עילי 9
15

13/15

אגרא עילי 9
16

13/16

ריטר עילי 9
17

13/17

דברת עילי 9
18

13/18

בית העם תת קרקעי 60
19

13/25

שדרה עילי 25
20

13/24

גבעה תת קרקעי 25
21

13/25

מנסורה תת קרקעי 25
סה"כ

21