הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מקלטים באליקים

     
         
מסד' מס'  ברשות כתובת ושם המקלט סוג נטו
1

7/1

בית הספר עילי 50
2

7/2

מגרש 19  מועלם עילי 25
3

7/3

מגרש 4 יוסי דיין עילי 25
4

7/4

מגרש 88 ועד עילי 25
5

7/5

מגרש 25  נעוס תת קרקעי 25
6

7/7

מגרש 28   עילי 25
7

7/6

מגרש 29 אברהם מעודה עילי 25
8

7/8

בית כנסת עילי 25
9

7/9

מגרש 91 ארגובי עילי 25
סה"כ 9