הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מקלטים בהזורע

     
         
מס' סד' מס' המקלט ברשות כתובת ושם המקלט סוג המקלט שטח נטו
1

12/1

תינוקות תת קרקעי 36
2

12/2

ליין תת קרקעי 36
3

12/3

ואדי תת קרקעי 25
4

12/4+14

אולם תת קרקעי 150
5

12/5

מוזיאון תת קרקעי 35
6

12/6

גנים תת קרקעי 50
7

12/7

מחשבים דו מפלסי 25
8

12/8

נוער דו מפלסי 25
9

12/9

כיתות כביש דו מפלסי 25
10

12/10

צמרת דו מפלסי 25
11

12/11

משק ילדים דו מפלסי 25
12

12/13

השלמות דו מפלסי 25
13

12/14

נעורים עילי 50
14

12/15

קירי תת קרקעי 35
15

12/16

שער עילי 50
16

12/17

תרה   35
17

12/18

פלסטופיל   13.6
18

12/19

פיזיוטרפיה   50
סה"כ 18