הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מקלטים בגלעד

     
         
         
מס' מס' המקלט ברשות כתובת ושם המקלט סוג המקלט שטח נטו
1

1/1

משק ילדים תת קרקעי 18
2

1/2

גן ילדים תת קרקעי 15
3

1/3

בית תינוקות תת קרקעי 50
4

1/5

מגדל המים תת קרקעי 18
5

1/6

חדר צילום מגרש חניה תת קרקעי 25
6

1/7

חדר אוכל תת קרקעי 70
7

1/8

בית גיורא חצי עילי 18
8

1/9

מוקרי/צילום דו מפלסי 25
9

1/10

מכבסה דו מפלסי 25
10

1/11

תמה עילי 16
11

1/12

בית נעורים עילי 50
12

1/13

שכונה  חדשה עילי 25
סה"כ- 12