הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מקלטים ברמת השופט

   
         
מס' סד' מס' המקלט ברשות כתובת ושם המקלט סוג המקלט שטח נטו
1

4/1

חפץ - חד' אוכל תת קרקעי 60
2

4/2

כושר תת קרקעי 50
3

4/3

ספורט תת קרקעי 90
4

4/4

תינוקות תת קרקעי 25
5

4/5

אולפן תת קרקעי 25
6

4/6

נעורים - מוסד דו מפלסי 25
7

4/7

מירון תת קרקעי 25
8

4/8

צילום תת קרקעי 25
9

4/9

טוטו תת קרקעי 25
10

4/10

סביון דו מפלסי 25
11

4/12

מחשבים עילי 50
סה"כ 11