הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

רשימת מרפאות בחירום

מס'

שם בית חולים

טלפון

איש הקשר

שם מנהל המרפאה

נייד

הערות

1

כללית תל-שבע

086268888

מזכירות

ד"ריוסף הטורי

0506355197

 

2

כללית אלונדלס

086246100

מזכירות

ד"ר יחיא אלשייך

0545803866

 

3

מאוחדת

089172290

גב' ניבי לוי

 

0545674321