הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

רשימת מקלטים בחירום

 

 

מקלט מס'

       כתובת

   שטח במטר

        גוש

     חלקה

       1

התאנה 2

          118

         88

11098

       2

התאנה 6

          118

    128 - 129

11098

       3

התאנה 10

          70

    126 - 127

11098

       4

התאנה 14

          60

    124 - 125

11098

       6

התמר 3

          60

        135

11098

       7

שיטה 3

          90

        80

11093

       8

שיטה 8

          60

        98      

11099

       9

יפה נוף

          100

    94 - 76

11099

       10

גיבורים

          50

        156

11098

       11

יפה נוף

          50

    70 - 101

11093

       12

חרצית 17

          50

       222

11097

       13

איריסים

          50

       295

11098

       14

ביה"ס הדסים

          150

       278

11097

       15

מרגנית 38

          90

       238

11097

       16

סיגלית 11

          90

       213

11097

       18

מרגנית 8

          75

    270 - 302

11097

       20

יסמין 21

          50

       185

11094

       21

יסמין 38

          118

       157

11094

       22

כלנית

          100

       213

11094

       24

כלנית 14

          50

       185

11094

       25 

לילך 1

          50

       275

11097

       26

נרקיסים 6

          50

    195 - 196

11093

       27

חרצית 8

          60

       70

11097

       28

המלאכה 4

          25

       229

11098

       29

אזור תעשיה 7

          25

       276

11058

       30

התעשיה

          30

       214

11098

     א30

התעשיה 7

          50

       214

11098

       31

ביה"ס תדהר הישן

          140

       38 - 84

11093

     א32

ביה"ס אורט עליון

          118

       38 - 39

11093

 

     א33

ביה"ס אורט חט"ב

         67

      3139

11093

     ב33   

ביה"ס אורט חט"ב

         90

      3139

11093

     34

ביה"ס אורנים 1 - בניין גבוה

         25

       275

11097

 

   מס' מקלט

          כתובת

    שטח במטר

        גוש

       חלקה

      א34

ביה"ס אורנים 2 –בניין נמוך

            45

         275

11097

      ב34

ביה"ס אורנים 3– בניין חדש

            65

         275

11097

       35

פעמונית

            30

         171

11098

       36

פעמונית

            30

         171

11098

       37

פעמונית

            30

         174

11098

       38

מתנ"ס

            100

         78

11093

       39

ביה"ס דליות

קומה כניסה    61

         1

11082

     א39

ביה"ס דליות

קומה למטה     80

         1

11082

     ב39 

ביה"ס דליות

למטה מחשבים 65

         1

11082

     ג39 

ביה"ס דליות

                     60 

         1

11082

      40

ביה"ס ארזים

ספריה למטה    65

         38

12089

    א40

ביה"ס ארזים

          למעלה  60

         38

12089

    ב40

ביה"ס ארזים

          למטה    65

         38

12098

    ג40

ביה"ס ארזים

                     90

         38

12098

    ד40

ביה"ס ארזים

מחשבים          65

         38

12098

     41

מטווח

            250

         16

11084

     42

מרכז מסחרי - זיגי

            100

         161

11098

     43

בניין העירייה - פיקוח

            34

         161

11098

   א43

בניין העירייה

            25

         161

11098

   ב43

בניין העירייה

            13

         161

11098

   ג43

בנין העירייה

            13

         161

11098

   ד43

בניין העירייה

            13

         161

11098

   ה43

בניין העירייה- ויוי

            100

         100

11098

     44

ביה"ס תדהר חדש-אגף א

            70

         1

11071

   א44 

ביה"ס תדהר- אגף ב

            60

         1

11071

   ב44

ביה"ס תדהר- אגף ב

            30

         1

11071

   ג44

ביה"ס תדהר – אגף ב

            30

         1

11071

   ד44

ביה"ס תדהר – אגף ג

            60

         1

11071

   ה44

ביה"ס תדהר – אגף ג

            30

         1

11071

     45

צאילים 45

            100

         7

12089

     46

ארזים 7

            45

         78

12088

     47

ארזים 11

            45

         76

12088

 

מקלטים דו-תכליתיים - אין

מס' קסדות קיימות (כיום) לעובדי הרשות – 8 יח'

מס' שכפ"צים קיימים (כיום) לעובדי הרשות – 20 יח'