הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

ביקורת מוכנות לחירום

ביקורת מוכנות לחירום של פיקוד העורף ורח"ל הביקורת תתקיים החל מהשעה 08:30 ועד 13:00